1

آیا فرخنده‌کیش برای مدارا با ناراضیان به سینمای جوان می‌رود؟

سینماژورنال: بعد از رفتن حبیب ایل بیگی به اداره نظارت و تصدی ریاست این ارگان مهم سینمایی حالا فرید فرخنده کیش است که به عنوان مدیرعامل انجمن سینمای جوان انتخاب شده است.

به گزارش سینماژورنال فرخنده کیش به واسطه علایقش به گرافیک بعد از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی عمران دوره های تخصصی گرافیک را هم گذراند و از همین تخصص زمانی که در آموزش و پرورش بود در مدیریت چاپ کتب درسی و البته انتشار مجلات رشد بهره گرفت.

بعدتر فرخنده کیش در سازمانهایی چون بنیاد امور بازیهای رایانه ای، فرهنگستان هنر، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و البته انجمن سینمای جوان هم فعالیت داشت.

سوابق قبلی در سینمای جوان به کمک وی می آید؟

این چهره مدیریتی در ابتدای دهه هشتاد معاون امور استانهای انجمن سینمای جوان بود که شاید در ریاستش بر انجمن همین سابقه بیشتر از هر چیز دیگر به چشم آید بخصوص که انجمن سینمای جوان در سالهای اخیر بواسطه شناخت و استفاده از جوانان گمنام شهرستانی واقعا کم‌کار بوده و حالا فرخنده کیش باید در جهت احیای قدرتمند شاخه های استانی انجمن برنامه ویژه ای داشته باشد.

نارضایتی هایی که همواره بر سر تخصیص منابع به فیلمسازان جوان شهرستانی وجود داشته باعث می شود که فرخنده کیش قبل از هر کاری الویت خود را بر سر مدارا با ناراضیان و جلب اعتماد آنها بگذارد.

مدیریت ناراضیان در مرکز گسترش

جالب است که فرخنده کیش در زمینه مدیریت ناراضیان کارنامه جالبی هم در مرکز گسترش دارد.

گویا او در ابتدای دهه هشتاد و در زمان حضور به عنوان معاون آموزش و پژوهش و البته مشاور مدیرعامل مرکز گسترش همواره سعی می کرد کمک حال کسانی باشد که به دلایل مختلف فیلمنامه هایشان در شوراهای مرکز رد می شد.

حال باید منتظر ماند و دید این مدیر اهل مدارا که بیشتر متمایل به اصولگرایان است، خواهد توانست چرخ سینمای جوان را بهتر از قبل بچرخاند؟