۰۸۱۱۱۳۹۹

توضیحات رسمی یک مقام سینمایی درباره شبهه فیلم‌سوزی در سینماها و چرایی عدم اکران “حکایت عاشقی” بهرام رادان

سینماژورنال: تراکم اکران فیلمهای سینمایی که از ابتدای نیمه دوم سال آغاز شده و در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است و البته به اعتقاد برخی [...]
image_print