۰۶۰۹۱۳۹۹

گرانی بلیت سینماها همزمان با بازگشایی مجدد

سینماروزان: در حالی که پیش‌بینی می‌شد به‌دلیل تشویق مخاطبان به سینما رفتن همزمان با بازگشایی مجدد سینماها، قیمت بلیت سینماها افزایش [...]
image_print