۲۹۰۳۱۴۰۰

مانی حقیقی و بازسازی نمایشنامه‌ای که مؤلفش، خودکشی کرد!!

سینماژورنال: مانی حقیقی کارگردان جوان ایرانی در تازه ترین تجربه سینمایی اش با عنوان “شن جین ین” به بازسازی بخشهایی از یک تئاتر دهه [...]
image_print