دو پرسش جدی پیش‌روی حسین انتظامی⇐آیا برای انتشار گزارش مالی «عیدی میلیاردی ارشاد» هم فرجه ۴۵ روزه تعیین شده؟؟/برای تعیین تکلیف درباره سرنوشت درآمد میلیاردی سینماها از پخش فوتبال فرجه چند روزه تعیین شده؟؟

سینماروزان: حسین انتظامی از همان ابتدای حضورش در سازمان سینمایی بنا را بر شفافیت مالی گذاشت و بر مشخص شدن جزییات مالی بودجه ای در این سازمان تأکید کرد.

به گزارش سینماروزان اخیرا انتظامی اعلام کرد مطابق دستورالعمل شفافیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام رویدادها باید ظرف ۴۵ روز گزارشات مالی خود را منتشر کنند!

این تعیین بازه زمانی برای شفاف سازی مالی، دو سوال جدی درباره سرنوشت عیدی میلیاردی ارشاد و سرنوشت درآمد میلیاردی پخش فوتبال در سینماها را پیش رو میگذارد.

بیشتر از یک ماه بعد از ورود عیدی میلیاردی ارشاد به خانه سینما هنوز جزییات مالی عیدی گیرندگان مشخص نشده آن هم در شرایطی که علی قائم مقامی عضو هیأت مدیره خانه سینما از خرج فقط حدود 790 میلیون از عیدی 1میلیارد و 200 میلیونی سخن گفته است!!!

آیا بالاخره معلوم خواهد شد که گیرندگان عیدی میلیاردی چه کسانی بوده اند؟؟ یا توزیع عیدی میان برخی از سینماگران مرفه و بی نیاز، مانع شفاف سازی خواهد بود؟؟

ماهها بعد از پخش فوتبال در سینماها و درآمد میلیاردی حاصله از آن هنوز تکلیف اینکه این درآمد کجا رفته و میان چه کسانی تقسیم شده مشخص نیست.

آخرین بار اواخر اسفند۹۷ بود که سیدضیاء هاشمی به عنوان رییس کمیته انضباطی اکران به صراحت گفت تنها چند پردیس سهم سینماگران از پخش فوتبال را پرداخت کرده اند و علیرغم درآمد میلیاردی پخش فوتبال ولی فقط چندصدمیلیون به سینماگران پرداخت شده و تکلیف مابقی درآمد مشخص نیست!

آیا در سایه دستور به شفاف سازی حسین انتظامی بالاخره معلوم خواهد شد درآمد میلیاردی سینماها از پخش فوتبال کجا رفته؟؟