۰۱۰۶۱۳۹۶
مسعود فیروزه، رضا میرکریمی و جم

برائت یک مدیر صنفی از برادر همسر دبیر جشنواره جهانی فجر که به GEM رفته⇐ با واسطه و بی واسطه پیغام فرستاد که عضو صنف شود اما نتوانست!

سینماروزان: خبر مهاجرت مسعود فیروزه برادر همسر رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فجر به جم و همکاری با این شبکه به عنوان مدیر تولید(اینجا [...]
جم

برادر همسر دبیر جشنواره جهانی فجر و مدیر تولید منسوب به مدیران عامل فعلی و قبلی خانه سینما از GEM سربرآورد+عکس

سینماروزان: هرچند برخی از مدیران سینمایی اعتقاد دارند به سرخوردگی مهاجران به جم و بازگشت نفر به نفر آنها به وطن اما اخبار حکایت از آن [...]