۱۱۱۱۱۳۹۷

فرازهایی از گفته‌های خوانده‌نشده همایون شهنواز ⇐رضا قطبی گفت حاضریم برای تولید «دلیران تنگستان» ۱ میلیون و نیم دهیم آن هم در حالی که هزینه تولید فیلم در آن روزگار صدهزارتومان بود!/ ۱۰ هزارتومان به نگارنده «دلیران تنگستانی» دادم تا حق اقتباس را بگیرم/بازیگر رییسعلی دلواری با پاداش بازی در «دلیران تنگستان» پیکان جوانانی خرید که عامل مرگش شد!!!/بعد از پخش سریال به همسر رییسعلی، ماهی ۱۵۰۰ تومان مستمری مادام‌العمر دادند/اگر شاه سریال را مي‌ديد براي خودش هم بهتر بود و بيشتر به فكر مردم مي‌افتاد!!/در دوران اصلاحات می‌خواستم داستان «کیخسرو»ی شاهنامه را بسازم اما فارابی گفت فیلم روز بساز!!!/در «شاه خاموش» حرفهایی زدم که بی‌ربط با ماجرای هسته‌ای نبود/«روزهای به یادماندنی» استاندارد نشد چون مجبور شدم کل سریال را در کمتر از یک ماه بگیرم

سینماروزان: درگذشت همایون شهنواز در آخرین روزهای سال۹۶ این سوال را پیش رو قرار داد که چرا اوج هنرنمایی شهنواز به همان سریال «دلیران تنگستان» [...]
image_print