۱۰۰۹۱۳۹۹

روایت جهانگیر کوثری از آقازادگی مزدک میرزایی و نقش پدر در مهاجرت فرزند⇐ پدر مزدک کارمند تلویزیون بود و تلویزیون بهترین شرایط را برای مزدک فراهم کرده بود/اکنون که پدرش خارج از ایران زندگی میکند مزدک هم تصمیم گرفته پیش پدرش باشد

سینماروزان: مهاجرت مزدک میرزایی مجری ورزشی به انگلستان و شائبه همکاری با شبکه ای مشکوک الهویه به نام “ایران اینترنشنال” واکنشهای [...]
image_print