۱۸۰۹۱۳۹۸

صدور پروانه ساخت پروژه ملی شدن صنعت نفت برای جعفری جوزانی+صدور سه پروانه

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با تولید چهار فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان در میان فیلمنامه‌های پروانه گرفته [...]

کارگردان-تهیه‌کننده “اکسیدان” پروانه گرفتند+صدور پروانه تهیه‌کنندگی برای دستیار کارگردان “شهرزاد”

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با تولید دو فیلمنامه موافقت کرد. منوچهر محمدی پروانه ساخت “چپ راست مستقیم” را به [...]

صدور چهار پروانه ساخت برای چهار تهیه کننده بدون اکران فیلمهای قبلی!!+صدور پروانه ای یادآور “متری شش و نیم” برای سرتیپی

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با تولید پنج فیلمنامه موافقت کرد.به گزارش سینماروزان حامد حسینی که فیلم اکران نشده “مشت [...]

صدور پروانه تهیه کنندگی برای احسان علیخانی!؟+صدور پروانه ای تازه برای تهیه کننده ای که چندین فیلم اکران نشده(!) در کارنامه دارد!!+فهرست کامل پروانه های صادره

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان در میان پروانه های صادره بیش از همه “برف [...]
image_print