۱۰۰۷۱۳۹۹

یالثارات، جشن حافظ و آنها که به شهرام مکری توصیه کردند جایزه این جشن را قبول نکند!

سینماژورنال: تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران با نام جشن حافظ که هر سال به مدیریت علی معلم برگزار می شود امسال به دلیل تیتر جنجالی [...]
image_print