۱۵۰۹۱۳۹۹
لباس+شخصی+اوج

صدور پروانه یک فیلم ارگانی+صدور دو پروانه دیگر

  سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. فیلم ارگانی “لباس شخصی” از محصولات [...]

صدور پروانه ساخت برای تهیه کننده سرمایه گذار زندانی+صدور پروانه برای یک مدیر حوزه+صدور پروانه برای مدیر هنروتجربه+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با چهار فیلمنامه موافقت کرد.به گزارش سینماروزان از جمله پروژه های پروانه گرفته “آفتاب [...]
image_print