۰۶۰۹۱۳۹۹
کیوان+امجدیان

پیش‌بینی یک روزنامه‌نگار درباره وقوع اتفاقاتی آبروبر حول سرمایه‌گذاران مشکوک سینما!

سینماروزان: در دورانی هستیم که همچنان مهمترین رقیب احتمالی ارگان‌ها و نهادهایی متمول همچون اوج و فارابی و فرمانداری خوی(!) در جشنواره [...]
image_print