۰۲۰۷۱۳۹۷
موسیقی-ارکستر-ملی

بعد از حضور آقازاده میرکریمی در قامت مدیر پشتیبانی جشنواره‌ای که بیش از ۸ میلیارد صرفش شده⇐حالا گزارش خبرگزاری اصولگرا درباره واگذاری رهبری ارکستر ملی به یک «ژن خوب»!!!

سینماروزان: درسالیان اخیر برخی آقازادگان سیاسی-اقتصادی برای حضور در تیم تولید محصولات هنری علاقه زیادی نشان داده اند؛ از حمیدرضا عارف [...]
image_print