۰۴۰۹۱۳۹۹
راننده+اسنپ+تاکسی+نقشه+خوان

چگونه یک زیردست جایگزین مدیر متورم شد؟؟؟

سینماروزان: هرچقدر هم که درباره اهمیت حفظ تواضع و فروتنی بخصوص بعد از کسب مناصب مهم تاکید می‌شود باز آنچه بیشتر نمود دارد، تورم کوتوله‌های [...]
image_print