۱۹۰۳۱۳۹۸

تازه ترین خروجی شورای صنفی نمایش⇐اکران کمدی “تخته گاز” و فیلم مجری نوجوان تلویزیون از همین هفته

سینماروزان: شورای صنفی نمایش در تازه ترین جلسه خود مقرر کرد از روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه دو فیلم جدید اکران شوند. به گزارش سینماروزان فیلم [...]

تازه ترین خروجی شورای صنفی نمایش⇐آغاز اکران “بمب” و سه فیلم دیگر از همین هفته/ثبت قرارداد “درساژ” برای گروه زندگی

سینماروزان: شورای صنفی نمایش در تازه ترین جلسه خود مقرر کرد چهار فیلم از همین هفته روی پروه بروند! به گزارش سینماروزان از روز چهارشنبه [...]
image_print