۰۵۱۱۱۳۹۹

جابجايي اعداد از بهارستان تا سي تير⇐به فاصله ٤ ايستگاه اتوبوس ٣٧ تبديل به ٧٣ شد!/آیا ۳۴ فیلم فارابی حائز حضور در دو بخش اصلی جشنواره نبوده‌اند؟

سینماژورنال: در حالی که مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی دو هفته قبل در گفتگویی اعلام کرده بود امسال ارگان متبوعش از حدود ۴۰ پروژه سینمایی [...]
image_print