۰۶۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه تهیه کنندگی برای یک مدیر عمار جهت همکاری با کارگردان یک فیلم شکست خورده+فهرست کامل پروانه های صادره  

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیرش با ساخت دو فیلمنامه موافقت کرد.به گزارش سینماروزان حامد بامروت نژاد از مدیران جشنواره [...]
image_print