۱۰۰۹۱۳۹۹
جامعه صنفی تهیه‌کنندگان+انجمن سینماداران

واکنش جامعه صنفی تهیه‌کنندگان به خروج سینماداران از خانه سینما⇐ اقدام مدبرانه و جسورانه انجمن سینماداران ایران، گامی بلند است در جهت استیفای حقوق اعضا!/اقدام خردمندانه انجمن سینماداران اگر به دیگر صنوف، تسری یابد، بی‌شک بهره مندی از برکات آن در ابتدا نصیب خانه سینما خواهد شد!!/خانه سینما باید بپذیرد با صنوف مستقل، دغدغه‌های فراموش شده‌ای همچون برقراری رفاه، امنیت شغلی پایدار و عدالت در توزیع منابع، الویت خواهد بود

سینماروزان: خروج انجمن سینماداران از خانه سینما متعاقب فشارهای روسای خانه برای کارگری کردن صنوف حکایت دارد از وقوع اتفافاتی تازه در [...]
سیدضیاء هاشمی

اظهارات بی‌پرده رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان⇐چرا دولت به‌جای تعامل با تهیه‌کنندگان به سراغ مدیرعامل خانه سینما رفته؟؟/چرا در شورای چینش اکران نوروز جای ذی‌نفعان سینما که تهیه‌کنندگان و سینماداران هستند، خالی بود؟؟؟/فعالیت تهیه‌کنندگان که کارفرمایان تولید هستند هیچ ربطی ندارد به خانه سینمایی که کارگری‌اش کرده‌اند!!!/این یکسونگری را اصلاح کنید!

سینماروزان: حضور مدیرعامل خانه سینما به‌نمایندگی از نزدیک به ۵هزار عضو خانه سینما در شوراها و کارگروههای مختلف مدتهاست محل پرسش است [...]
image_print