۲۵۰۳۱۴۰۰

تکخوانی زن در رسانه ملی!

سینماژورنال: حواشی مرتبط با تکخوانی زنان که سال قبل و همزمان با رونمایی آلبومی به نام “تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم” آغاز شده بود [...]
image_print