۱۱۰۳۱۳۹۸

واگذاری اولین تماشاخانه خصوصی پایتخت به بازیگر فیلمهای ارگانی!!!⇔دلیل این واگذاری، پرهیز از افتادن به گرداب تئاتر بازاری، بیان شده!!

سینماروزان: اینکه در اوج رونق ظاهری تماشاخانه های خصوصی تماشاخانه باران که اولین تماشاخانه خصوصی پایتخت است مدیریتش را به بازیگر فیلمهای [...]
image_print