۱۴۰۹۱۳۹۹

تهیه‌کننده متبوع حوزه پروانه “پدری” را گرفت و تهیه‌کننده متبوع اوج، پروانه “ترانه‌های پدری”!!+صدور پروانه برای یک پدر و دختر!!+صدور چهار پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت با تولید شش فیلمنامه موافقت کرد. جلیل شعبانی تهیه‌کننده‌ای که در سالهای اخیر تجربه همکاری‌های مختلف [...]
image_print