۲۴۰۲۱۴۰۰
گزارش عملکرد هفت ماه ابتدایی خانه سینما

خروجی تازه‌ترین شفاف‌سازی سازمان درباره خانه سینما⇐نیم میلیارد بودجه پشتیبانی!+۲.۵میلیارد پول برای کمک به گردهمایی(!) و برای برگزاری نشست(!) و… در دوران کرونا!!+عکس

سینماروزان: تازه‌ترین شفاف‌سازی سازمان سینمایی درباره خانه سینما حکایت دارد از صرف برخی اعداد و ارقام درشت در حیطه‌هایی که با شیوع [...]

شفاف سازی تازه حسین انتظامی درباره خانه سینما⇐نیم میلیارد هزینه پشتیبانی+۱میلیارد و ۲۰۰میلیون برای برگزاری جشن!!!+۷۶۰میلیون برای برگزاری نشست!!+۱۸۰میلیون برای یک جایزه کتاب!!!/سران خانه حتی بابت ارسال پیامک مرگ اعضا، خرید طرح ترافیک و برگزاری جلسات هیات مدیره هم از دولت پول گرفته اند!!

سینماروزان: دوره تازه شفاف سازی مالی رییس سینما درباره زیرمجموعه ها به خانه سینما اختصاص دارد. نهادی صنفی که درگیریهای هیات مدیره اش [...]
image_print