«شنای پروانه» ۱٫۵میلیارد را رد کرد/حرکت «ارتش سری» به سمت ۲میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: فروش سینماها رفته رفته گرم میشود اگر مجددا سینماها را نبندند. دو فیلم «شنای پروانه» و «خوب بد جلف2» که بخش عمده سالنها را در اختیار دارند رقابتی نزدیک در فروش دارند و هر دو به سمت دومیلیاردی شدن میروند.

«جهان با من برقص» که سینماهای اندکی در اختیار دارد و نسخه خانگیش هم عرضه شده همچنان مخاطب دارد و به 7.5میلیارد نزدیک شده است.

«یادم تو را فراموش» با داستانی درباره زندگی یک فوتبالیست گرفتار در مصائب منتج از معشوقه، فروشش را به 200میلیون رسانده است و به دنبال آن هم «عطر داغ» و «چهل و هفت» قرار گرفته اند با فروشهایی بالغ بر 120میلیون و 35میلیون.

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای جمعه 13 تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

–جهان با من برقص 7میلیارد و 400میلیون (56روز)

–خوب بد جلف(۲) یک میلیارد و 800میلیون (11روز)

–شنای پروانه یک میلیارد و 600میلیون(9روز)

–یادم تو را فراموش200میلیون (18روز)

–عطر داغ 120میلیون(11روز)

–چهل و هفت 35میلیون(11روز)
“خوب بد جلف۲” میلیاردی شد/”شنای پروانه” در آستانه میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: دوره تازه اکران بعد از چهار ماه تعطیلی کرونایی در شرایطی شروع شده که اقبال مخاطبان از سینماها کاملا ملایم بوده و به نظر می‌رسد باید بر حجم تبلیغات افزوده شود تا گرمای اکران بالاتر رود.

به گزارش سینماروزان قسمت دوم‌ کمدی “خوب بد جلف” که قبل از تعطیلی کرونایی فقط در دو روز بیش از ۸۰۰میلیون فروخته بود در سه روز اخیر بیش از ۲۰۰میلیون فروخته و رقم کلی فروش خود را از میلیارد گذرانده‌.

“شنای پروانه” فیلم مردمی جشنواره اخیر فجر در سه روز ابتدایی اکران خود رقم فروش نیم میلیارد را پشت سر گذاشته است.

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

–خوب بد جلف(۲) یک میلیارد و ۱۰۰میلیون (۵روز)

–شنای پروانه ۶۵۰میلیون(۳روز)
«مطرب» در آستانه ۳۹میلیارد/حرکت «زیرنظر» به سمت ۹میلیارد/«جهان برقص» ۷میلیارد را رد کرد/«خوب بد جلف۲» ۲روزه مماس با میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: «مطرب» با وجود پایان اکران در سرگروه همچنان بیش از صد سالن در اختیار دارد و به همین دلیل توانسته در آستانه 39میلیارد فروش قرار گیرد، به دنبال آن «چشم و گوش بسته» است که مماس با 13میلیارد قرار گرفته و «زیرنظر» با وجود همه محدودیتها در مرز 9میلیاردی شدن است. «جهان برقص» فانتزی سرخوشانه سروش صحت از 7میلیارد عبور کرده است.

«خوب بد جلف2» فقط در دو روز ابتدایی اکرانش نزدیک به یک میلیارد فروش داشته است و دو فیلم «عطر تلخ» و «چهل و هفت» که به تازگی اکران شده اند، فروش نازلی داشته اند.

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب ۳۸میلیارد و 600میلیون (103روز)

–چشم و گوش بسته ۱۲میلیارد و700میلیون(103روز)

–زیرنظر ۸میلیارد و 700میلیون(54روز)

–جهان با من برقص 7میلیارد و50میلیون(47روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و 920 (103روز)

–بنیامین ۵میلیارد و 200میلیون (103روز)

–جاندار ۳میلیارد و 800میلیون(68روز)

–بیست و سه نفر ۲میلیارد و 200 میلیون(68روز)

–خوب بد جلف2-ارتش سری 850میلیون(2روز)

–اژدر 650میلیون(43روز)

–امیر 151میلیون(37روز)

–کاتی و ستاره 140میلیون(30روز)

–یادم تو را فراموش 110میلیون(9روز)

–دوئت 61میلیون(16روز)

–قطار آن شب 45میلیون(30روز)

–نرگس مست 31میلیون(9روز)

–بی‌وزنی 30میلیون(9روز)

–عطر داغ 5میلیون(2روز)

–چهل و هفت 3میلیون(2روز)
“مطرب” ۳۸میلیاردی شد/”زیرنظر” ۸میلیارد را رد کرد/”جهان برقص” از ۶میلیارد عبور کرد/”جاندار” مماس با ۴میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: با رهایی سینماها از جشنواره و تزریق فیلمهای تازه به اکران، رفته رفته اوضاع فروش بهتر خواهد شد.

در صدر آمار فروش همچنان “مطرب” قرار دارد که ۳۸میلیاردی شده و به‌دنبال آن “چشم و گوش بسته” قرار گرفته که ۲۵.۵میلیاردی شده و پس از آن “زیرنظر” است که از ۸میلیارد عبور کرده و به دنبال آن “جهان برقص” قرار دارد که ۶میلیاردی شده.

در میان فیلمهای تازه اکران شده اوضاع “یادم تو را فراموش” از همه بهتر است که ظرف دوروز و با حداقل سانس، ۲۰میلیون فروش داشته ولی سه فیلم “دوئت”، “بی وزنی” و “نرگس مست” رویهم ۲۰میلیون هم نفروخته‌اند.

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب ۳۸میلیارد (۹۶روز)

–چشم و گوش بسته ۱۲میلیارد و۵۰۰میلیون(۹۶روز)

–زیرنظر ۸میلیارد و ۲۰۰میلیون(۴۷روز)

–جهان با من برقص ۶میلیارد و۳۰۰میلیون(۴۰روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و ۹۰۰ (۹۶روز)

–بنیامین ۵میلیارد (۹۶روز)

–جاندار ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون(۶۱روز)

–بیست و سه نفر ۲میلیارد و ۱۵۰ میلیون(۶۱روز)

–اژدر ۶۰۰ میلیون(۳۶روز)

–امیر ۱۵۰میلیون(۳۰روز)

–کاتی و ستاره ۱۳۰میلیون(۲۳روز)

–قطار آن شب ۳۵میلیون(۲۳روز)

–یادم تو را فراموش ۲۰میلیون(۲روز)

–اولین امضاء برای رعنا ۱۷میلیون(۳۰روز)

–بی‌وزنی ۶میلیون(۲روز)

–دوئت ۵میلیون(۹روز)

–نرگس مست ۴میلیون(۲روز)
«مطرب» ۳۷میلیاردی شد/«زیرنظر» به ۸میلیارد نزدیک شد/«جهان» از ۵میلیارد عبور کرد/«جان دار» ۴میلیاردی شد/«اژدر» نیم میلیاردی شد/آغاز تراژیک فیلمی با بازی هدیه تهرانی و نگار جواهریان+آمار کامل فروش

سینماروزان: آغاز جشنواره هرچند با کاهش سینماهای فیلمهای روی پرده همراه بوده است ولی کمدیها همچنان فروش نسبی خود را حفظ کرده اند؛ «مطرب» 37میلیاردی شده، «چشم و گوش بسته» 12میلیارد را رد کرده و «زیرنظر» هم با وجود همه محدودیتها به 8میلیارد نزدیک میشود.

«جهان برقص» 5میلیارد را رد کرده و «جاندار» هم به نزدیکی 4میلیارد رسیده است. «اژدر» که در اغلب سینماهای ارگانی با محدودیت نمایش روبروست نیم میلیاردی شده است.

فیلم تازه اکران یافته «دوئت» که از حضور هدیه تهرانی، علی مصفا و نگار جواهریان سود میبرد در دو روز فقط 100هزارتومان فروش داشته!!!

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای جمعه 18 بهمن ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 37میلیارد و ۱۰۰میلیون(89روز)

–چشم و گوش بسته 12میلیارد و200میلیون(89روز)

–زیرنظر ۷میلیارد و 600میلیون(40روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و 800 میلیون(89روز)

–جهان با من برقص 5میلیارد و300میلیون(33روز)

–بنیامین ۴میلیارد و 800میلیون(89روز)

–جاندار ۳میلیارد و 600میلیون(54روز)

–بیست و سه نفر 2میلیارد و100 میلیون(54روز)

–آشفتگی 660میلیون(47روز)

–اژدر 510میلیون(29روز)

–سونامی 400میلیون(40روز)

–مشت آخر 220میلیون(47روز)

–امیر 115میلیون(23روز)

–کاتی و ستاره 112میلیون(16روز)

–قطار آن شب 25میلیون(16روز)

–اولین امضاء برای رعنا 15میلیون(23روز)

–دوئت 100هزارتومان(2روز)
“مطرب” ۳۶میلیاردی شد/”زیرنظر” ۷میلیاردی شد/”جهان…” به ۵میلیارد نزدیک شد/”جاندار” ۳.۵میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: آخرین هفته اکران پیش از جشنواره، به دلیل تعطیلی‌های ایام فاطمیه با گیشه داغی روبرو نبودیم.

در صدر آمار فروش همچنان “مطرب” قرار دارد که از ۳۶میلیارد هم عبور کرده و به دنبال آن “چشم و گوش بسته” است که ۱۱.۵میلیارد را رد کرده است.

“زیرنظر” با همه کمبودها ۷میلیاردی شده و “جهان با من برقص” رفته رفته به ۵میلیارد میرسد. “جاندار” ۳.۵میلیاردی شده و فیلم ارگانی “۲۳نفر” پس از هفت هفته به ۲میلیارد هم نرسیده است.

“اژدر” که با تحریم در سینماهای ارگانی روبروست به نیم میلیارد نزدیک شده و شماری از فیلمهای تازه اکران‌شده در هفته‌های اخیر به قعرنشینان اکران بدل شده‌اند.

آمار فروش سینماهای ایران تا ابتدای جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب ۳۶میلیارد و ۱۰۰میلیون(۸۲روز)

–چشم و گوش بسته ۱۱میلیارد و۶۰۰میلیون(۸۲روز)

–زیرنظر ۷میلیارد و ۵۰میلیون(۳۳روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون(۸۲روز)

–بنیامین ۴میلیارد و ۵۵۰میلیون(۸۲روز)

–جهان با من برقص ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون(۲۶روز)

–جاندار ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون(۴۷روز)

–بیست و سه نفر ۱میلیارد و ۵۵۰ میلیون(۴۷روز)

–آشفتگی ۶۱۰میلیون(۴۰روز)

–اژدر ۴۲۰میلیون(۲۲روز)

–سونامی ۳۵۰میلیون(۳۳روز)

–مشت آخر ۲۱۰میلیون(۴۰روز)

–امیر ۱۰۰میلیون(۱۶روز)

–کاتی و ستاره ۸۵میلیون(۹روز)

–اولین امضاء برای رعنا ۱۲میلیون(۱۶روز)

–قطار آن شب ۱۱میلیون(۹روز)
«مطرب» ۳۵میلیاردی شد/«زیرنظر» ۶میلیارد را رد کرد/«جهان…» ۳٫۵میلیاردی شد/«جاندار» از ۳میلیارد عبور کرد/شکست سنگین فیلمهای کودک تازه‌اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: «مطرب» کماکان به ترکتازی خود در گیشه سینماها ادامه میدهد و تاکنون 35میلیارد را رد کرده و اگر 5میلیارد دیگر هم بفروشد 40میلیاردی میشود و پرفروشترین فیلم تاریخ سینما.

به دنبال آن «چشم و گوش بسته» قرار گرفته که 11میلیاردی شده است و پس از آن کمدی ممنوع العرضه در سینماهای حوزه «زیرنظر» که با وجود همه محدودیتها 6میلیارد را رد کرده است.

«جهان با من برقص» 3.5میلیاردی شده است و «جاندار» هم از 3میلیارد عبور کرده است.

دو فیلم کودک تازه اکران شده «کاتی و ستاره» و «قطار آن شب» هم که انگاری فقط اکران شده‌اند تا اکران شده باشند در دو روز ابتدایی اکران رویهم 5میلیون هم نفروخته‌اند که شکستی سنگین برای هر دو فیلم است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 35میلیارد و 100میلیون(75روز)

–چشم و گوش بسته 11میلیارد و200میلیون(75روز)

–زیرنظر 6میلیارد و ۱۰۰میلیون(26روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و 440 میلیون(75روز)

–بنیامین 4میلیارد و 200میلیون(75روز)

–جهان با من برقص 3میلیارد و 500میلیون(19روز)

–جاندار ۳میلیارد و 300میلیون(40روز)

–بیست و سه نفر ۱میلیارد و 400 میلیون(40روز)

–آشفتگی 550میلیون(33روز)

–سونامی 310میلیون(26روز)

–اژدر 300میلیون(15روز)

–مشت آخر 200میلیون(33روز)

–امیر60میلیون(9روز)

–اولین امضاء برای رعنا 8میلیون(9روز)

–کاتی و ستاره 4میلیون(2روز)

–قطار آن شب2میلیون(2روز)
«مطرب» در مرز۳۴میلیارد/«زیرنظر» بدون سینماهای حوزه و بدون تیزر، ۵میلیاردی شد/«جاندار» ۳میلیاردی شد/«جهان…»  ۲میلیاردی شد/شکست سنگین دو فیلم تازه‌اکران‌شده+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «مطرب» است که با وجود از دست دادن سرگروه، همچنان حجم بالایی از سینما را در اختیار دارد و مخاطبان هم همچنان به فیلم روی خوش نشان میدهند و آن را به مرز فروش 34میلیارد رسانده‌اند.

«چشم و گوش بسته» در حال کاهش سینماهایش است درحالی که در آستانه 11میلیارد قرار دارد و به دنبال آن فیلم کثیر التبلیغ در تلویزیون «منطقه پرواز ممنوع» قرار گرفته که بعد از بیش از دو ماه همچنان بیش از 150 سالن دارد و بیش از 5میلیارد فروخته است.

کمدی «زیرنظر» بدون سینماهای حوزه و بدون تیزر تلویزیونی 5میلیاردی شده است و «جاندار» رقم فروش خود را از 3میلیارد عبور داده است.

کمدی «جهان با من برقص» 2میلیارد را رد کرده است و «آشفتگی» نیم میلیاردی شده است.

دو فیلم تازه اکران شده «امیر» و «آخرین امضاء برای رعنا» رویهم 20میلیون هم نفروخته اند که گیشه ای نازل است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 27 دی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 33میلیارد و 600میلیون(68روز)

–چشم و گوش بسته ۱۰میلیارد و600میلیون(68روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و 200 میلیون(68روز)

–زیرنظر 5میلیارد و ۱۰۰میلیون(19روز)

–بنیامین ۳میلیارد و 800میلیون(68روز)

–جاندار 3میلیارد و 100میلیون(33روز)

–جهان با من برقص 2میلیارد و ۱۰۰میلیون(12روز)

–بیست و سه نفر ۱میلیارد و 200 میلیون(33روز)

–آشفتگی 520میلیون(26روز)

–سونامی 255میلیون(19روز)

–مشت آخر 180میلیون(26روز)

–اژدر 150میلیون(8روز)

–امیر15میلیون(2روز)

–آخرین امضاء برای رعنا2میلیون(2روز)
«مطرب» ۳۲میلیارد را رد کرد/«زیرنظر» بدون سینماهای حوزه، مماس با ۴میلیارد/«جاندار» به ۳میلیارد نزدیک شد/«جهان…» ۵روزه، میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: تعطیلی چهارروزه هفته اخیر سینماها موجب شده بسیاری از فیلمها نتوانند به فروشی که درحدانتظار بود برسند. صدرنشین آمار فروش همچنان «مطرب» است که 32میلیارد را رد کرده و به دنبال آن «چشم و گوش بسته» است که 10میلیاردی شده است. «…پرواز ممنوع» با انبوه سالن و تیزر و بعد از دو ماه تازه 5میلیاردی شده است.

«زیرنظر» که هم حوزه توقیفش کرده و هم ممنوعیت پخش تیزر تلویزیونی دارد از رقم 4میلیارد فروش عبور کرده است؛ آن هم فقط در دوازده روز. انیمیشن «بنیامین» بعد از دو ماه اکران 3.5میلیاردی شده است و «جاندار» بعد از کمتر از یک ماه در آستانه 3میلیارد قرار گرفته است.

کمدی «جهان با من برقص» فقط در 5روز توانسته رقم فروش یک میلیارد را رد کند و «23نفر» بعد از نزدیک یک ماه و کلی تیزر و تبلیغ تلویزیونی تازه یک میلیاردی شده است.

کمدی «اژدر» تازه ترین فیلم اکران شده است که فقط با ده سالن فول سانس روی پرده رفته و تاکنون 30میلیونی فروش داشته است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 20 دی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 32میلیارد و 400میلیون(61روز)

–چشم و گوش بسته ۱۰میلیارد و 400میلیون(61روز)

–منطقه پرواز ممنوع 5میلیارد و 80 میلیون(61روز)

–زیرنظر 4میلیارد و 100میلیون(12روز)

–بنیامین ۳میلیارد و 500میلیون(61روز)

–جاندار ۲میلیارد و 700میلیون(26روز)

–جهان با من برقص 1میلیارد و 100میلیون(5روز)

–بیست و سه نفر 1میلیارد و 50 میلیون(26روز)

–آشفتگی 460میلیون(19روز)

–خداحافظ دختر شیرازی 420 میلیون(33روز)

–سونامی 200میلیون(12روز)

–مشت آخر 165میلیون(19روز)

–اژدر 30میلیون(2روز)
«مطرب» به ۳۲میلیارد نزدیک شد/«چشم و گوش بسته» ۱۰میلیاردی شد/«زیرنظر» ۳میلیاردی شد/«جان‌دار» مماس با ۲٫۵میلیارد/«جهان با من برقص» دوروزه در مرز نیم میلیارد قرار گرفت/شکست سنگین «سونامی» و «مشت آخر»+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین فروش سینماها «مطرب» است که همچنان میتازد و به نزدیکی 32میلیارد فروش رسیده است؛ «مطرب» نزدیک به 200 سالن در اختیار دارد و به نظر میرسد همچنان در هفته های پیش رو گیشه اش پررونق باشد.

کمدی «چشم و گوش بسته» که نزدیک به 170 سالن دارد 10میلیاردی شده است و فیلم «پرواز ممنوع» منسوب به حلقه عمار که انبوه سالن و حمایت تلویزیونی دارد به زحمت به نزدیکی 5میلیارد رسیده است.

کمدی توقیفی حوزه هنری «زیرنظر» در مدت یک هفته 3میلیارد را رد کرده و به نظر میرسد با افزایش سالنهایش بتواند فروش خود را افزایش دهد. انیمیشن «بنیامین» بعد از دو ماه اکران و کلی حمایت تلویزیونی به زحمت 3میلیاردی شده است.

«جاندار» بعد از سه هفته اکران به نزدیکی 2.5میلیارد فروش رسیده که رقمی متناسب است برای فیلمی تلخ.

«تورنادو» از شکست خوردگان اکران است که بعد از دو ماه هنوز یک میلیارد هم نفروخته. فیلم ارگانی «23نفر» متعلق به اوج هم بعد از سه هفته هنوز فروشش به یک میلیارد هم نرسیده؛ چقدر خرج این فیلم شده؟؟

کمدی پربازیگر «جهان… برقص» تنها فیلم تازه اکران شده اش که فقط در دو روز ابتدایی اکران نزدیک به نیم میلیاردی فروش داشته است!

شکست خوردگان اکران «مشت آخر» و «سونامی» هستند که با فروشهایی دور از حد انتظار قعرنشین آمار فروشند.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 13 دی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 31میلیارد و 700میلیون(58روز)

–چشم و گوش بسته 10میلیارد و ۱۰۰میلیون(58روز)

–منطقه پرواز ممنوع 4میلیارد و 900 میلیون(58روز)

–زیرنظر 3میلیارد و 300میلیون(9روز)

–بنیامین 3میلیارد و 200میلیون(58روز)

–جاندار 2میلیارد و 350میلیون(23روز)

–تورنادو 790میلیون(58روز)

–بیست و سه نفر 910 میلیون(23روز)

–آخرین داستان 550میلیون(37روز)

–جهان با من برقص 440میلیون(2روز)

–آشفتگی 420میلیون(16روز)

–خداحافظ دختر شیرازی 400 میلیون(30روز)

–مشت آخر 160میلیون(16روز)

–سونامی 140میلیون(9روز)
«مطرب» ۲۹میلیاردی شد و «متری شش و نیم» را پشت سر گذاشت/«چشم و گوش بسته» ۹میلیارد را رد کرد/«جاندار» در مرز ۲میلیارد/«زیرنظر» بدون سینماهای حوزه دوروزه ۷۰۰میلیونی شد/«آخرین داستان» بدون مخاطب اتوبوسی، نیم میلیاردی شد!/شکست سنگین «سونامی» با سینماهای حوزه+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش سینماها کمدی «مطرب» قرار دارد که با 29میلیاردی شدن، رکورد سال که در اختیار «متری شش و نیم» بود را شکست و تا اینجا پرفروشترین فیلم سال 98 سینماها لقب گرفته است. «چشم و گوش بسته» فیلم دوم آمار فروش است که 9میلیارد را رد کرده است.

«هزارتو» آخرین روزهای اکرانش را با فروشی اندکی بیش از 5.5 میلیارد میگذراند و فیلم منسوب به حلقه عماریون «پرواز ممنوع» که نزدیک به 200سالن و کلی حمایت تبلیغی در تلویزیون دارد بعد از بیش از 5روز حدود 4.5میلیارد فروخته است.

«بنیامین» از دیگر انیمیشنهایی که تیزرهای تلویزیونی فراوانی دارد در مرز 3میلیاردی شدن است و ملودرام «جاندار» مماس با 2میلیارد فروش است.

«تورنادو» از جمله فیلمهای کودک شکست خورده اکران است که بعد از 51روز اکران هنوز میلیاردی هم نشده است.

در میان فیلمهای تازه اکران شده «زیرنظر» که با توقیف حوزه و تلویزیون روبروست توانسته فقط در دو روز 700میلیونی فروش داشته باشد ولی «سونامی» که سالنهای حوزه را هم دارد فروش دوروزه اش فقط 30میلیون بوده است!

آمار فروش تا ابتدای جمعه 6 دی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 29میلیارد و ۱۰۰میلیون(51روز)

–چشم و گوش بسته 9میلیارد و ۱۰۰میلیون(51روز)

–هزارتو ۵میلیارد و 650میلیون(65روز)

–منطقه پرواز ممنوع 4میلیارد و 400 میلیون(51روز)

–بنیامین ۲میلیارد و 700میلیون(51روز)

–جاندار ۱میلیارد و 800میلیون(16روز)

–تورنادو 770میلیون(51روز)

–زیرنظر 700میلیون(2روز)

–بیست و سه نفر 540میلیون(16روز)

–آخرین داستان 500میلیون(30روز)

–خداحافظ دختر شیرازی 360میلیون(23روز)

–آشفتگی 250میلیون(9روز)

–معکوس 160میلیون(30روز)

–لیلاج 110میلیون(30روز)

–مشت آخر 100میلیون(9روز)

–سونامی 30میلیون(2روز)
«مطرب» ۲۶میلیاردی شد/«چشم و گوش بسته» ۸میلیارد را رد کرد/«جاندار» میلیاردی شد/نزدیک به ۲۰۰سالن در اختیار فیلم منسوب به حلقه عمار!!!/شکست سنگین «معکوس» و «لیلاج»!+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش سینماها همچنان نام «مطرب» به چشم میخورد که 26میلیارد را رد کرده و فقط یک گام فاصله دارد تا شکستن رکورد «متری شش و نیم» و قرارگیری در صدر فروش سال98 سینماها. به دنبال «مطرب» کمدی «چشم و گوش بسته» قرار گرفته که 8میلیاردی فروش داشته است.

«…رد خون» بعد از نزدیک به 3ماه اکران فقط اندکی بیش از 6میلیارد فروخته و به دنبال آن «هزارتو» قرار گرفته که 5.5 میلیارد را رد کرده است. «پرواز ممنوع» که تهیه کننده اش از حلقه جشنواره ارزشی عمار است، رکورددار تعداد سالن است و نزدیک به 200 سالن دارد؛ در حجم بالای سالن «پرواز ممنوع» همین بس که فیلمی هم‌ژانر نظیر «آخرین داستان» فقط کمی بیش از 30 سالن دارد!!

«جاندار» بعد از یک هفته اکران میلیاردی شده و «تورنادو» بعد از شش هفته اکران به نزدیکی میلیارد رسیده است.

«معکوس» و «لیلاج» از جمله فیلمهایی هستند که بعد از سه هفته اکران رویهم فروششان به 300میلیون هم نرسیده است و تا اینجا در گیشه شکست خورده اند.

دو فیلم تازه اکران شده «آشفتگی» و «مشت آخر» نیز هر کدام نزدیک به 50 و 15میلیون فروش داشته اند.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 29 آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 26میلیارد و 100میلیون(44روز)

–چشم و گوش بسته 8میلیارد و 100میلیون(44روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۶میلیارد و 350میلیون (86روز)

–هزارتو ۵میلیارد و 600میلیون(58روز)

–منطقه پرواز ممنوع 3میلیارد و 800 میلیون(44روز)

–بنیامین 2میلیارد و 200میلیون(44روز)

–جاندار 1میلیارد و 100میلیون(9روز)

–تورنادو 750میلیون(44روز)

–آخرین داستان 350میلیون(23روز)

–خداحافظ دختر شیرازی 270میلیون(16روز)

–بیست و سه نفر 260میلیون(9روز)

–معکوس 150میلیون(23روز)

–لیلاج 95میلیون(23روز)

–آشفتگی 55میلیون(2روز)

–مشت آخر 15میلیون(2روز)
«مطرب» در آستانه ۲۳میلیارد/«چشم و گوش بسته» در مرز۷میلیاردی شدن/«سمفونی نهم» مماس با میلیارد/«جاندار» دوروزه به نیم میلیارد نزدیک شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: «مطرب» با داشتن نزدیک به 200سالن و بعد از پنج هفته فروش خود را به 23میلیارد نزدیک کرده است و اگر در روزهای پیش رو رقیب گردن کلفتی روی پرده نرود، رسیدن فروشش به 30میلیارد چندان بعید نیست.

 کمدی «چشم و گوش بسته» در پنج هفته  نزدیک به 7میلیارد فروش کرده و «رد خون» بعد از نزدیک به هشتاد روز در فروشی کمی بالاتر از 6میلیارد مانده!

«هزارتو» که جزو معدود فیلمهای کثیرالتبلیغ در تلویزیون است بعد از هفت هفته نزدیک به 5.5میلیارد فروش داشته است.

فیلم «منطقه پرواز ممنوع» که توسط حامد بامروت از هسته اصلی جشنواره عمار تولید شده، تقریبا به اندازه «مطرب» سالن دارد و مدام هم تیزرهای تلویزیونیش پخش میشود ولی فروش آن بعد از پنج هفته به زحمت به 3میلیارد رسیده است.

«بنیامین» از جمله انیمیشنهای متبوع جریان ارزشی بیش از 1.5میلیارد فروش داشته است و «سمفونی نهم» با وجود همه محدودیتهایی که از کمبود سالن تا توقیف در قم داشته در مرز میلیاردی شدن است.

در میان فیلمهای تازه اکران شده «جاندار» دوروزه 250میلیون فروش کرده و «23نفر» هم با فروشی کمتر از 40میلیون تا اینجای کار شکست خورده است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 22 آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 22میلیارد و 500میلیون(37روز)

–چشم و گوش بسته 6میلیارد و 600میلیون(37روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۶میلیارد و 300میلیون (79روز)

–هزارتو ۵میلیارد و 500میلیون(51روز)

–منطقه پرواز ممنوع 2میلیارد و 920 میلیون(37روز)

–بنیامین 1میلیارد و 550میلیون(37روز)

–سمفونی نهم 830میلیون(37روز)

–تورنادو 650میلیون(37روز)

–آخرین داستان 300میلیون(16روز)

–جاندار 250میلیون(2روز)

–خداحافظ دختر شیرازی 180میلیون(9روز)

–معکوس 140میلیون(16روز)

–لیلاج 85میلیون(16روز)

–بیست و سه نفر 35میلیون(2روز)
«مطرب» ۱۹میلیاردی شد/«چشم و گوش بسته» و «هزارتو» ۵میلیاردی شدند/«خانه پدری» مماس با ۲میلیارد از پرده پایین کشیده شد/«…دختر شیرازی» دوروزه ۶۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش همچنان «مطرب» است که فت و فراوان تیزر تلویزیونی هم به آن اختصاص یافته است. دو فیلم «چشم و گوش بسته» و «هزارتو» در رقابتی نزدیک به هم از 5میلیارد فروش عبور کرده اند و «مسخره باز» نیز با گذر از 3.5میلیارد فروش آخرین روزهای اکران را سپری میکند.

«خانه پدری» در فقط 27 روز اکران نزدیک به 2میلیارد فروش داشته است بدون آن که اجازه دهند اکرانش ادامه پیدا کند و بی دلیل فیلم را باز از پرده پایین کشیده اند.

«…دختر شیرازی» تنها فیلم اکران شده در هفته اخیر است که با حداقل سالن، در دو روز ابتدایی اکران نزدیک به 60میلیون فروخته است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 15 آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 19میلیارد و ۱۰۰میلیون(30روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون 6میلیارد و 200میلیون (72روز)

–چشم و گوش بسته 5میلیارد و 200میلیون(30روز)

–هزارتو 5میلیارد و 100میلیون(44روز)

–مسخره باز ۳میلیارد و540میلیون(58روز)

–خانه پدری ۱میلیارد و 850میلیون(27روز)

–منطقه پرواز ممنوع 1میلیارد و 800 میلیون(30روز)

–بنیامین 920میلیون(30روز)

–سمفونی نهم 750میلیون(30روز)

–تورنادو 500میلیون(30روز)

–آخرین داستان 110میلیون(9روز)

–معکوس 90میلیون(9روز)

–خداحافظ دختر شیرازی 60میلیون(2روز)

–لیلاج 55میلیون(9روز)

 
“مطرب” ۱۴میلیاردی شد/”هزارتو” به ۵میلیارد نزدیک شد/”چشم و گوش بسته” مماس با ۴میلیارد/حرکت “خانه پدری” به سمت ۲میلیاردی شدن/شکست سنگین فیلمهای تازه اکران شده+آمار کامل فروش

سینماروزان: ورای تبعیض در توزیع سانس‌ها، قطعی اینترنت در دو هفته اخیر عاملی شده برای کاهش فروش بخش عمده فیلمها منهای آنها که تیزرهای متعدد تلویزیونی دارند.

درصدر آمار فروش “مطرب” قرار دارد که با انبوه تیزر تلویزیونی ۱۴میلیارد را رد کرده و به دنبال آن “…رد خون” قرار گرفته که علیرغم گذشتن از سقف اکران هشت هفته‌ای همچنان سرگروه آزادی را در اختیار دارد ولی در حسرت شش میلیارد مانده.

“هزارتو” دیگر فیلم بهره‌مند از انبوه تیزر تلویزیونی به سمت ۵میلیاردی شدن حرکت می‌کند و کمدی پت و متی “چشم و گوش بسته” پیش می‌رود به سمت ۴میلیاردی.

“خانه پدری” با فقط ۱۵ سالن تهران رقم فروش خود را از ۱.۵میلیارد گذرانده است و “سمفونی نهم” که بعد از توقیف در قم، سینماهایش بشدت کم شده از ۶۰۰میلیون عبور کرده است.

سه فیلم تازه اکران شده “معکوس”، “آخرین داستان” و “لیلاج” به‌دلیل محدودیت مطلق سالن، رویهم فقط کمی بیش از ۴۰میلیون فروخته‌اند که شکستی است کاملا متاثر از نابسامانی اکران.

آمار فروش تا ابتدای جمعه هشتم آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب ۱۴میلیارد و ۱۰۰میلیون(۲۳روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۵میلیارد و ۹۱۰میلیون (۶۵روز)

–هزارتو ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون(۳۷روز)

–چشم و گوش بسته ۳میلیارد و ۶۰۰میلیون(۲۳روز)

–مسخره باز ۳میلیارد و۵۱۰میلیون(۵۱روز)

–کلوپ همسران ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون(۷۲روز)

–درخونگاه ۱میلیارد و ۶۱۰میلیون(۵۸روز)

–خانه پدری ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون(۲۱روز)

–سال دوم دانشکده من۱میلیارد و ۶۰میلیون(۵۸روز)

–منطقه پرواز ممنوع ۹۹۰ میلیون(۲۳روز)

–سمفونی نهم ۶۱۰میلیون(۲۳روز)

–بنیامین ۴۸۵میلیون(۲۳روز)

–تورنادو ۳۸۰میلیون(۲۳روز)

–معکوس ۲۰میلیون(۲روز)

–آخرین داستان ۱۵میلیون(۲روز)

–لیلاج ۸میلیون(۲روز)
ریزش شدید مخاطبان در روزهای گرانی بنزین و قطعی اینترنت/«مطرب» ۱۰میلیاردی شد/«هزارتو»از  ۴میلیارد عبور کرد/«چشم و گوش بسته» ۲میلیارد را رد کرد/«خانه پدری» میلیاردی شد/«سمفونی نهم» نیم میلیاردی شد/قعرنشینی فیلمهای کودک+آمار کامل فروش

سینماروزان: قطعی اینترنت منتج از اغتشاشات پس از گرانی بنزین سبب ساز ریزش شدید مخاطبان سینماها در یک هفته اخیر شده است و به جز فیلمهایی مانند «مطرب» و «هزارتو» که به لحاظ تبلیغات تلویزیونی به شدت حمایت شده‌اند مابقی فیلمها نتوانسته اند فروش مناسبی داشته باشند.

«مطرب» از 10میلیارد عبور کرده و «هزارتو» هم 4میلیاردی شده است. «چشم و گوش بسته» دیگر کمدی روی پرده است که 2میلیاردی شده و «درخونگاه» هم 1.5میلیارد فروش داشته است.

«خانه پدری» میلیاردی شده است و «سمفونی نهم» هم نیم میلیاردی فروش داشته است.

قعرنشینان آمار فروش فیلمهای کودکی هستند که به تازگی اکران شده اند و با وجود حمایتهای تلویزیونی فراوانی که داشته اند نتوانسته اند فروش دندان گیری داشته باشند.

آمار فروش تا ابتدای جمعه اول آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 10میلیارد و 100میلیون(16روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۵میلیارد و 810میلیون (58روز)

–هزارتو 4میلیارد و 200میلیون(30روز)

–مسخره باز ۳میلیارد و450میلیون(44روز)

–کلوپ همسران ۳میلیارد و 240میلیون(65روز)

–چشم و گوش بسته 2میلیارد و 300میلیون(16روز)

–درخونگاه ۱میلیارد و 500 میلیون(51روز)

–خانه پدری 1میلیارد و 100میلیون(14روز)

–سال دوم دانشکده من۱میلیارد و 55میلیون(51روز)

–سمفونی نهم 520میلیون(16روز)

–منطقه پرواز ممنوع 500میلیون(16روز)

–تورنادو 255میلیون(16روز)

–بنیامین 250میلیون(16روز)
«مطرب» ۶میلیاردی شد و «رد خون» را کنار زد/«هزارتو» در مرز ۳میلیارد/«چشم و گوش بسته» ۱٫۵میلیاردی شد/«درخونگاه» مماس با ۱٫۵میلیارد/«خانه پدری» بلافاصله بعد از رفع توقیف در مرز میلیارد قرار گرفت/«سمفونی نهم» به نیم میلیارد نزدیک شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران کمدی «مطرب» و اقبال مخاطبان به آن سبب ساز آن شده که فقط در ده روز این کمدی با گذر از فروش 6میلیارد، «رد خون» که با حمایت فارابی و کلی تیزر و تبلیغ روی پرده رفته بود را کنار بزند. «رد خون» بعد از هفت هفته هنوز به 6میلیارد نرسیده!!!

«هزارتو» به لطف حضور شهاب حسینی و همبازی تازه اش غزال نظر و همچنین تیزرهای پرتعدادش به نزدیکی 4میلیارد رسیده و «مسخره باز» نیز به 3.5میلیارد نزدیک شده است.

کمدی «چشم و گوش بسته» ظرف ده روز 1.5میلیاردی شده و «درخونگاه» علیرغم از دست دادن سرگروه به 1.5میلیارد نزدیک شده است.

اوضاع فروش «سال دوم…» چندان مطلوب نیست چون این فیلم بعد از شش هفته فقط حدود یک میلیارد فروخته است.

فیلم پرحاشیه «خانه پدری» بلافاصله پس از رفع توقیف مجدد در  مرز فروش یک میلیارد قرار گرفته است. «سمفونی نهم» که حجم سینماهایش بسیار کمتر از فیلمهایی مانند «رد خون» و «مطرب» است در مرز نیم میلیارد فروش قرار گرفته است.

فیلم «منطقه پرواز ممنوع» که از یک سو حمایت رسانه ملی و تیزرهای فت و فراوان دارد و از سوی دیگر، رسانه های اصولگرا مدام درباره اش، محتوا نشر میدهند بعد از بیش از یک هفته فروشش فقط کمی بیش از 200میلیون است.

«تورنادو» و «بنیامین» هم قعرنشین سینماها هستند.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 24 آبان ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–مطرب 6میلیارد و 330میلیون(9روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۵میلیارد و 700میلیون (51روز)

–هزارتو ۳میلیارد و 800میلیون(23روز)

–مسخره باز ۳میلیارد و400میلیون(37روز)

–کلوپ همسران ۳میلیارد و 200میلیون(58روز)

–مردی بدون سایه ۱میلیارد و 700میلیون(58روز)

–چشم و گوش بسته 1میلیارد و 500میلیون(9روز)

–درخونگاه ۱میلیارد و 450 میلیون(44روز)

–سال دوم دانشکده من۱میلیارد و 50میلیون(44روز)

–خانه پدری 700میلیون(8روز)

–پیلوت 633میلیون (51روز)

–سمفونی نهم 310میلیون(9روز)

–منطقه پرواز ممنوع 225میلیون(9روز)

–تورنادو 160میلیون(9روز)

–بنیامین 135میلیون(9روز)
«مسخره باز» مماس با ۳٫۵میلیارد/«هزارتو» و «کلوپ همسران» ۳میلیاردی شدند/«درخونگاه» به ۱٫۵میلیارد نزدیک شد/«سمفونی نهم» دوروزه ۱۰۰میلیونی شد/شکست سنگین فیلمهای کودک تازه اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: با روی پرده رفته کمدیهای «مطرب» و «چشم و گوش بسته» و همچنین فانتزی «سمفونی نهم» به نظر میرسد ترمز «…رد خون» کشیده شده است. این فیلم بعد از نزدیک به شش هفته و کلی تیزر تلویزیونی و تبلیغ محیطی در نزدیکی 5.5 میلیارد متوقف شده است و با فروش بالایی که «مطرب» در دو روز ابتدایی اکرانش داشته یقینا در هفته پیش رو، گیشه را در اختیار «مطرب» قرار خواهد داد.

«مسخره باز» و «هزارتو» و «کلوپ همسران» هر سه با عبور از رقم 3میلیارد، رقابتی نزدیک داشته اند و «مردی بدون سایه» به تدریج خود را به 2میلیارد نزدیک کرده اند.

«مطرب» در دوروز به نزدیکی 2میلیارد رسیده و «درخونگاه» با وجود محدودیت تبلیغات تلویزیونی و محیطی به نزدیکی 1.5میلیارد رسیده است. «سال دوم…» بالاخره بعد از پنج هفته میلیاردی شده، «پیلوت» بعد از شش هفته به سختی از نیم میلیارد عبور کرده است.

«چشم و گوش بسته» 2روزه 400میلیونی شده و فانتزی «سمفونی نهم» در همین مدت 100میلیون فروخته است.

انیمیشن «بنیامین» و دو فیلم «تورنادو» و «منطقه آزاد ممنوع» که هر سه جزو فیلمهای کودک تازه اکران شده اند، شکست خورده سنگین اکران هستند که رویهم فروششان به 30میلیون نمیرسد.

آمار فروش تا ابتدای جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–ماجرای نیمروز: رد خون 5میلیارد و 400میلیون (44روز)

–مسخره باز 3میلیارد و300میلیون(30روز)

–هزارتو 3میلیارد و 200میلیون(16روز)

–کلوپ همسران 3میلیارد و 100میلیون(51روز)

–مردی بدون سایه ۱میلیارد و 680میلیون(51روز)

–مطرب 1میلیارد و 650میلیون(2روز)

–درخونگاه ۱میلیارد و 400 میلیون(37روز)

–سال دوم دانشکده من1میلیارد(37روز)

–پیلوت 630میلیون (44روز)

–چشم و گوش بسته 400میلیون(2روز)

–سمفونی نهم 100میلیون(2روز)

–بنیامین 15میلیون(2روز)

–تورنادو 5میلیون(2روز)

–منطقه پرواز ممنوع 2میلیون(2روز)
حرکت «کلوپ همسران» به سمت ۳میلیارد/«مسخره‌باز» ۲٫۵میلیارد را رد کرد/کاهش فاصله «مردی بدون سایه» با ۲میلیارد/«درخونگاه» به ۱٫۵میلیارد نزدیک شد/«سال دوم…» مماس با میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش سینماهای قسمت دوم فیلم «ماجرای نیمروز» قرار دارد که با حمایت هنگفت فارابی و انبوه تیزر و تبلیغ محیطی روی پرده رفته و فروشش بعد از پنج هفته اکران هنوز به 5میلیارد نرسیده است. به دنبال آن «ایده اصلی» قرار دارد که بعد از سه ماه فروشش کمی بیش از 4میلیارد متوقف مانده است.

فروش «کلوپ همسران» کمدی پرمناقشه ای که از تیزر تلویزیونی کاملا محروم بوده بعد از شش هفته به نزدیکی 3میلیارد رسیده و فانتزی «مسخره باز» بعد از سه هفته 2.5میلیارد را رد کرده است.

«هزارتو» با انبوه تیزر و بیلبورد در مدت ده روز نزدیک به 1.5میلیارد فروخته است و «درخونگاه» که با حملات مختلف افراطیون بخاطر لحن انتقادی خود روبرو بوده به 1.5میلیارد فروش نزدیک شده است.

«سال دوم…» بعد از یک ماه به سختی به 1میلیارد نزدیک شده و قعرنشین آمار فروش هم «پیلوت» است که با وجود حضور جواد عزتی و بعد از پنج هفته اکران به سختی از نیم میلیارد عبور کرده است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 10 آبان ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۴میلیارد و 700میلیون (37روز)

–ایده اصلی ۴میلیارد و 240میلیون(86روز)

–کلوپ همسران ۲میلیارد و 650میلیون(44روز)

–مسخره باز ۲میلیارد و600میلیون(23روز)

–مردی بدون سایه ۱میلیارد و 650میلیون(44روز)

–هزارتو 1میلیارد و 500میلیون(9روز)

–درخونگاه ۱میلیارد و 180 میلیون(30روز)

–شاه‌کش ۱میلیارد و 150میلیون(44روز)

–سال دوم دانشکده من 900میلیون(30روز)

–پیلوت 600میلیون (37روز)
“کلوپ همسران” ۲.۵میلیاردی شد/”مسخره‌باز” ۲میلیاردی شد/”مردی بدون سایه” ۱.۵میلیارد را رد کرد/”درخونگاه” میلیاردی شد/”هزارتو” نیم میلیاردی شد/”خانه پدری” دو روزه ۲۰۰میلیون را رد کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: دو فیلم تازه اکران شده سینماها یعنی “هزارتو” و “خانه پدری” رونقی نسبی را به گیشه‌ها داده‌اند. “هزارتو” که متعلق به آقازاده یک کانون تبلیغاتی ثروتمند است و کلی تبلیغات محیطی-تلویزیونی داشته در دو روز ابتدایی اکران نیم میلیاردی شده.

“خانه پدری” که با ۱۵ سالن اکرانش را آغاز کرده و نه تیزر تلویزیونی دارد و نه تبلیغ محیطی توانسته فروش خود را از ۲۰۰میلیون عبور دهد که رقمی امیدوارکننده است.

“مسخره باز” از جمله پرفروشترین فیلمهای هفته اخیر سینماها بوده که در دو هفته ۲میلیاردی شده است. “درخونگاه” از درامهای کاملا ملتهب سینماهاست که فروش خوبی داشته و از رقم فروش ۱میلیارد عبور کرده است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه سوم آبان ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–شبی که ماه کامل شد ۱۹میلیارد و ۴۵۰میلیون (142روز)

–سرخپوست ۱۴میلیارد و ۹۷۰میلیون (142روز)

–ایکس لارج ۶میلیارد و ۸۵۰میلیون(121روز)

–ماجرای نیمروز: رد خون ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون (30روز)

–ایده اصلی ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون(79روز)

–کلوپ همسران ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون(37روز)

–مسخره باز ۲میلیارد و۱۰۰میلیون(16روز)

–مردی بدون سایه ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون(37روز)

–شاه‌کش ۱میلیارد و ۱۲۰میلیون(37روز)

–درخونگاه ۱میلیارد و ۸۰ میلیون(23روز)

–سال دوم دانشکده من ۸۲۰میلیون(23روز)

–پیلوت ۵۸۰میلیون (30روز)

–هزارتو ۵۰۰میلیون(2روز)

–کوروکودیل ۳۶۰میلیون(37روز)

–خانه پدری ۲۱۰میلیون(2روز)