۱۴۰۹۱۳۹۹
پردیس+زندگی

پیش چشم حسین انتظامی  رخ داد؟⇐ فیلم کامبوجی(تایلندی؟) یک ژن خوب به اکران نوروزی رسید تا سینماگران غیرمتصل بدانند آش همان آش است و کاسه همان کاسه!!+فهرست هفت گزینه نهایی اکران نوروز۹۸

سینماروزان: بالاخره اتفاقی که خیلیها سازمان سینمایی را از آن برحذر داشتند رخ داد و فیلم “چهارانگشت” ساخته حامد محمدی آقازاده منوچهر [...]
image_print