۰۴۱۱۱۳۹۹

هشدار یک رسانه فرهنگی پیش‌روی شورای صنفی نمایش⇐خطر بلعیده شدن توسط یک نهنگ!

سینماروزان: تبعیضهای پیش‌روی تخصیص سانس به فیلمهای مختلف در اکران دوم نوروز و دراختیار قرار گرفتن بخش عمده ای از سانسهای پردیسهای پایتخت [...]
image_print