۱۴۰۹۱۳۹۹
آیت+الله+رییسی+مرتضی+حیدری

دفاع جانانه رئیس قوه قضائیه از آزادی بیان⇐رسانه‌های افشا‌کننده فساد باید مورد تشویق قرار گیرند!

سینماروزان: در دورانی که همچنان رانت‌خواران کوتاه‌قامت به‌جای پاسخگویی به نقدهای رسانه‌ای، از در تهدید و ارعاب وارد می‌شوند رییس [...]
image_print