یک منبع آگاه به سینماروزان خبر داد⇐هیأت داوران هیچ لیستی بیرون نداده! / تمام لیستهای منتشره جعلی است!/جلسه ای پرچالش برای انتخاب کاندیداها در حال برگزاریست/جلسه انتخاب برندگان، فردا برگزار خواهد شد

سینماروزان: در ساعاتی که لیستهای مختلفی از فهرست کاندیداهای جشنواره عمدتا با حال دادن به محصولات لرزان-ارگانی-دربند در فضای رسانه ای منتشر شده یک منبع آگاه به سینماروزان خبر داد که هنوز جمع بندی نهایی داوران برای انتخاب کاندیداها صورت نگرفته است و تمام لیستهای منتشره جعلیست.

آخرین جلسه برای انتخاب کاندیداها در حال انجام است و بحثها و چالشهای مختلفی نیز میان دو قطب حاضر در هیأت داوران صورت گرفته!

ریشه این چالش توجه به مستقلان به جای حال دادن به صاحبان سرمایه های مشکوک و پروژه های ارگانی است.

جلسه انتخاب برندگان نهایی نیز فردا و قبل از برگزاری اختتامیه انجام خواهد شد.