چهار ماه بعد از انتشار فهرست سینماگران بهره‌مند از تسهیلات ویژه فارابی⇐هنوز مدیران سینمایی پاسخ نداده‌اند که یک مجری تلویزیون، منشی انجمنی در خانه سینما و یک آقازاده سیاسی، چطور تسهیلات چندصدمیلیونی گرفته‌اند؟

سینماروزان: اواخر اسفندماه سال قبل بود که فارابی در پاسخ به پرسش متوالی رسانه‌های مستقل مبنی بر اطلاع رسانی دقیق پیرامون بهره‌برداران از تسهیلات سینمایی این ارگان، فهرستی از سینماگران بهره مند از تسهیلات در فاصله زمانی 90 تا 96 را منتشر کرد.

به گزارش سینماروزان از جمله پرسشهای پیرامون آن فهرست، چگونگی تخصیص تسهیلات چندصدمیلیونی به افرادی همچون اکبر نبوی، زهرا مشتاق و عباس نادران بود؛ برخی رسانه ها در همان زمان خواستار شفاف سازی درباره این شدند که این سه نفر بر چه اساس و کدام رزومه، لایق دریافت تسهیلات فارابی شده اند.

فارابی در سال 93 که قیمت دلار حدود 3500 تومان بود، به اکبر نبوی‌منش مجری تلویزیون که در هفته های اخیر هم در شبکه آیفیلم برنامه دارد برای فیلم اکران‌نشده «پرونده‌ای برای سارا» مشارکت 400میلیونی داده بود!

فارابی در سال 95 که قیمت دلار به 3800 تومان رسیده بود به زهرا مشتاق منشی انجمنی موسوم به منتقدان خانه سینما، بعنوان کارگردان پروژه‌ای به نام «شغالها» که هیچ گاه اکران نشده، تسهیلات 300میلیونی داده!

فارابی در سال96 که قیمت دلار به 4500 تومان رسید، به عباس نادران آقازاده الیاس از متنفذین اصولگرایی تسهیلات 300میلیونی تولید فیلمی به نام «شاه کش» را داده که حتی حائز حضور در جشنواره فجر هم تشخیص داده نشد!

بعد از گذشت حدود چهار ماه از انتشار فهرست بهره وران از تسهیلات فارابی هنوز نه مدیر فارابی و نه اعضای شوراهای تخصیص بودجه این نهاد و نه هیچ کدام از مدیران سینمایی درباره چگونگی ارائه تسهیلات به این سه نفر توضیح نداده اند.

یک مجری تلویزیون چگونه واجد دریافت مشارکت 400میلیونی شده؟ منشی یک انجمن فاقد کارکرد شفاف چرا باید تسهیلات 300میلیونی بگیرد؟ یک آقازاده جوان چگونه حائز دریافت حمایت 300میلیونی شده؟

سینماروزان آماده است توضیحات مدیران فارابی درباره چگونگی تخصیص تسهیلات به این افراد را بی کم و کاست منتشر کند.