«نهنگ۲» با حمایت حوزه و دارا بودن حدود ۲۰۰ سالن، ۱۷ میلیاردی شد/«اکسیدان» بدون سینماهای حوزه در آستانه ۲٫۵ میلیارد قرار گرفت/«رگ خواب» ۱٫۵ میلیارد را رد کرد/«مادر قلب اتمی» در آستانه ۱٫۵ میلیارد فروش قرار گرفت/شکست سنگین محصول مشارکتی فارابی بعد از کلی تبلیغ و تیزر و توزیع بلیت فله‌ای+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران سینماها تحت تأثیر اقبالی است که مخاطبان به سه فیلم «نهنگ2»، «اکسیدان» و «رگ خواب» نشان میدهند.

به گزارش سینماروزان در میان این سه فیلم «نهنگ2» با نزدیک به 200 سالن سینما(!!!) که خودش رکوردیست و البته حمایت حوزه هنری و تخصیص سالنهای فراوان از سوی حوزه به این کمدی رقص آلود رقم فروش 17 میلیارد را تصاحب کرده است.

«اکسیدان» ولی بدون سینماهای حوزه هنری و از آن سو با تأخیر دو هفته ای که در پخش تیزرهایش وجود داشت توانسته در آستانه 2.5 میلیارد فروش قرار گیرد آن هم در حالیکه سینماهایش در بهترین حالت به 80 سالن می رسد.

رمانس تراژیک «رگ خواب» هم توانسته به لطف اجرای منحصربفرد حمید نعمت الله در روایت داستانی هزاران بار تکرار شده در آستانه فروش 2 میلیارد قرار گیرد.

«مادر قلب اتمی» با تعداد سینماهایی کمتر از 40 همچنان فروش مناسب خود را دارد و در آستانه 1.5 میلیارد قرار گرفته است.

«کارگر ساده نیازمندیم» که به تازگی روی پرده رفته در دو روز 30 میلیون فروش داشته است یعنی حدودا 3 هزار نفر این فیلم را در دو روز ابتدایی اکران دیده اند که رقمی نه چندان مطلوب است.

فیلم «ویلاییها» از مشارکتهای فارابی در سال گذشته، هرچند بعد از دو ماه همچنان نزدیک به 50 سالن دارد اما فروشش تعریفی ندارد و به سختی از رقم فروش یک میلیارد عبور کرده که یک شکست برای آن به شمار می رود بخصوص که اگر بدانیم حین اکران علاوه بر تخصیص تیزرهای تبلیغاتی فراوان برای فیلم در برهه ای بلیتهای نذری رایگان هم برایش توزیع شد.

قعرنشینان جدول فروش همچنان «مالیخولیا» و «مسلخ» هستند؛ آثاری به لحاظ کیفیت زیر حد متوسط که نتوانسته اند روی هم به 25 میلیون فروش برسند!!!

آمار کامل فروش تا ابتداي جمعه 16 تیر ۱۳۹۶ به شرح زير است:

(تمام ارقام به تومان است)

–نهنگ عنبر(۲) 17 میلیارد و 50 میلیون (۵8روز)

–اکسیدان 2میلیارد و 350 میلیون(۱7روز)

–رگ خواب 1 میلیارد و 840 میلیون(20روز)

–برادرم خسرو 1میلیارد و 820 میلیون(۵8روز)

–زیر سقف دودی 1میلیارد و 450 میلیون (30روز)

–مادر قلب اتمی  1میلیارد و 410میلیون(۳7روز)

–ویلاییها 1میلیارد و 180 میلیون(58روز)

–آشوب 415میلیون (58روز)

–دو عروس 51میلیون(44روز)

–مالیخولیا 13میلیون و 200 هزارتومان(20روز)

–مسلخ 8میلیون و 600هزارتومان(9روز)

–کارگر ساده نیازمندیم 30میلیون(2روز)