صدور پروانه کارگردانی برای مجری طرح «شهرزاد»!+صدور پروانه برای محمدعلی سجادی بدون اکران فیلم قبلی+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش سینماروزان محمدعلی سجادی که یک فیلم اکران نشده به نام «بازیچه» را در کارنامه دارد مجددا پروانه ساختی گرفته برای ساخت فیلم «سمپاشی».

سعید ملکان گریموری که بعد از حضور به عنوان مجری طرح «شهرزاد» توانست فیلمهایی مانند «ابد و یک روز» و «بی حساب/میلیونر میامی» را با حمایت محمد امامی و محمدهادی رضوی که هر دو از متهمان در پرونده بانک سرمایه هستند، تولید کند پروانه کارگردانی «روز صفر» را گرفته است.

فهرست کامل پروانه های صادره به شرح ذیل است:

–«سمپاشی» به تهیه‌کنندگی محمد علی سجادی ،کارگردانی و نویسندگی علی یاور

–«تورنادو2» به تهیه‌کنندگی ،کارگردانی و نویسندگی سید جواد هاشمی

–«روز صفر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید ملکان و نویسندگی مشترک سعید ملکان و بهرام توکلی.