صدور مجوز همکاری نویسنده “شهرزاد” و مجری طرح “رحمان…”+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش سینماروزان جواد نوروزبیگی مجری طرح پروژه پرحاشیه “رحمان1400” پروانه نمایش “مهمانخانه ماه نو” را گرفته به نویسندگی نغمه ثمینی نویسنده “شهرزاد”.

فهرست کامل پروانه های صادره به شرح زیر است:

— “مهمانخانه ماه نو” به تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی، کارگردانی تاکی فومی تی سوتسویی و نویسندگی نغمه ثمینی

— “مدیترانه” به تهیه کنندگی رشید حاجتمند وکارگردانی هادی حاجتمند و نویسندگی صابر الله دادیان