راه اندازی گروه تلگرامی و جمع‌آوری امضاء برای حمایت از نقض فراخوان جشنواره فجر؟؟+عکس

سینماروزان: حکم حکومتی حجت ا.. ایوبی رییس سازمان سینمایی در نقض فراخوان جشنواره فیلم فجر و افزودن سیمرغ فیلم کوتاه به فهرست جوایز، آن هم در حالی که اصلا چنین بخشی در جشنواره وجود ندارد انتقاداتی را به سمت مدیریت سینمایی دولت یازدهم برد.

به گزارش سینماروزان و به نقل از “سینمای حرفه ای” البته که کلید این انتقادات که به مجلس هم کشیده شد زمانی زده شد که ایوبی بعد از برکناری فرید فرخنده کیش، سیدصادق موسوی رییس دفتر خود را به سمت ریاست انجمن سینمای جوانان ایران منصوب کرد.

موسوی هم برای گریز از بحرانی که به سبب چرایی حضورش در این سمت بدون رزومه موجه ایجاد شده بود کوشید با کمک دستور مستقیم رییس سازمان سینمایی مبنی بر نقض فراخوان و افزودن سیمرغ کوتاه به فجر قدری از فشارها بکاهد با این حال این اقدام کاملا خلاف فراخوان جشنواره، انتقادات را دوچندان کرد.

برای رهایی از این انتقادات و البته حرمت گذاری به فراخوان هم به جای آن که اسباب اصلاح تصمیم نادرست ایجاد شود راهکاری تازه تراشیده شد؛ راه اندازی گروه تلگرامی و جمع آوری امضاء در جهت حمایت از نقض فراخوان!!!

جالب است که تصویر گروه تلگرامی مربوط به جمع آوری امضاء هم تصویری از رییس سازمان سینمایی است و عنوان گروه هم “سپاس نامه”!
اینکه رییس سازمان سینمایی دولتی که مدام از قانونگرایی می گوید این چنین عاملی شده بر نقض قانون از عجایبی است که سالهای سال در کارنامه فرهنگی دولت تدبیر باقی خواهد ماند.

تصویری از گروه تلگرامی حمایت از تصمیمی منجر به نقض فراخوان
تصویری از گروه تلگرامی حمایت از تصمیمی منجر به نقض فراخوان جشنواره فجر