خروجی تکان دهنده شفاف سازی حسین انتظامی⇐۱۵میلیارد هزینه پشتیبانی فقط در ۳ زیرمجموعه سازمان سینمایی!!

سینماروزان: شفاف سازی مالی حسین انتظامی در باب زیرمجموعه های سازمان سینمایی، برخی حفره های مدیریت دولتی سینما در این چهل سال را به خوبی عیان میکند. از جمله این حفره ها بودجه های کلانیست که در زیرمجموعه های سازمان تحت عنوان “هزینه پشتیبانی” خرج میشود.

در تازه ترین دوره شفاف سازی و فقط برای سه زیرمجموعه سازمان سینمایی هزینه پشتیبانی به نزدیکی 15میلیارد رسیده که رقمی هنگفت است!

طبق آخرین شفاف سازی سازمان سینمایی در بنیاد سینمایی فارابی، 6 میلیارد و 393میلیون صرف پشتیبانی شده است. در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 4میلیارد صرف پشتیبانی شده و در انجمن سینمای جوان هم 3میلیارد و 200میلیون صرف هزینه های جاری و پشتیبانی شده است.

اینکه با این بودجه های میلیاردی پشتیبانی که همه ساله در سازمانهای زیرمجموعه مدیریت دولتی سینما هزینه میشود، چه‌ها که میشود کرد بماند! آنچه الان مهم است اینکه این بودجه های پشتیبانی دقیقا کجا خرج میشود؟؟ آیا در جداول بعدی شفاف‌سازی، این پرسش، پاسخ داده خواهد شد؟؟