تناقض‌گویی آشکار جیرانی-طباطبایی‌نژاد درباره یک شاخ اینستا که مجوز کارگردانی سینما گرفته+عکس

سینماروزان: عواقب صدور پروانه کارگردانی سینما برای یک شاخ اینستاگرام(اینجا را بخوانید) ادامه دارد.

ارائه توضیحات از سوی افراد مسئول در ماجرا هم نه تنها به شفاف‌سازی منجر نشده که پاره‌ای تناقضات را شکل داده.

ازجمله این تناقضات در مصاحبه‌های محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون نظارت و فریدون جیرانی عضو شورای پروانه ساخت رخ داده است.

طباطبایی‌نژاد معاون نظارت به فارس گفته: ایشان{رقاص اینستا} ۴ نمونه فیلم کوتاه به شورا ارائه داده!

فریدون جیرانی در شبکه خبر گفته: این جوان{رقاص اینستا} یک فیلم کوتاه به عنوان نمونه کار به شورا ارائه کرده!!

اینکه بالاخره این شاخ چند فیلم کوتاه به شورا ارائه داده مشخص نیست ولی اینکه چرا مسئولین درگیر ماجرا در برخورد با یک ماجرای پرشبهه، روالی منطقی درپیش نمی‌گیرند و به‌خاطر احترام به اهالی سینما هم که شده به‌دنبال تجدیدنظر در عملکرد خویش نیستند، جای پرسش دارد؟؟

در اینجا، مقصر نه آن شاخ بلکه سازوکاری است که شاخ بخت‌برگشته را در کانون حواشی قرار داده. شاید اگر از همان ابتدا برای این شاخ، مجوز ویدیویی و نه سینمایی صادر می‌شد نه تنها این همه جار و جنجال شکل نمی‌گرفت که هیچ کس هم غور نمی‌کرد در سوابق آن‌چنانی شاخ.

اینکه چرا حالا هم تصمیم‌گیران به‌جای اصلاح رویه به‌دنبال توجیهاتی هستند که فقط نقدها را بیشتر می‌کند، نامعلوم است؟؟

 

تصویر گفتگوی معاون نظارت و تاکید بر ۴ نمونه فیلم کوتاه شاخ اینستا

تصویر گفتگوی معاون نظارت و تاکید بر ۴ نمونه فیلم کوتاه شاخ اینستا

تصویر گفتگوی فریدون جیرانی و تاکید بر یک نمونه فیلم کوتاه شاخ اینستا

تصویر گفتگوی فریدون جیرانی و تاکید بر یک نمونه فیلم کوتاه شاخ اینستا

فریدون جیرانی+محمدامین کریم‌پور+محمد مهدی طباطبایی نژاد

فریدون جیرانی+محمدامین کریم‌پور+محمد مهدی طباطبایی نژاد