تازه ترین خروجی شورای صنفی نمایش⇐ثبت قرارداد اکران “رد خون” متعلق به نایب رییس شورا!!+دستور به ادامه اکران سایر فیلمها

سینماروزان: در جلسه تازه شورای صنفی نمایش فقط قرارداد اکران فیلم «ماجرای نیمروز2- ردخون» متعلق به نایب رییس شورای صنفی نمایش منعقد شد.

فیلم نایب رییس شورا که با حمایت آی گپ منسوب به همراه اول مخابرات تولید شده بعد از فیلم سینمایی «کوروکودیل» در گروه آزادی اکران خواهد شد.

شورا همچنین دستور به ادامه اکران سایر فیلمها به خاطر حفظ کف فروش داد.