انتشار ریزهزینه های ۸٫۲ میلیاردی محفل موسوم به جهانی فجر⇐دستمزد ۱٫۲میلیاردی پرسنل!!!+۷۱۷ میلیون تومان فقط برای ۲۱ نفر!!!/هزینه میلیاردی برای هتل مهمانان!!+بیش از نیم میلیارد برای خرید بلیت مهمانان!!/۶۰۰میلیون و خرده ای هزینه فقط برای پذیرایی!!/حدود ۲۰۰ میلیون برای انتشار کتاب و بولتن و کاتالوگ و…+۱۴۰میلیون هزینه دفتری!!+بیش از ۱۰۰ میلیون برای ستاد خبری/۲۰۰میلیون برای تولید برنامه های تلویزیونی داخلی+بیش از ۱۰۰میلیون هزینه برای پخش خبر در شبکه های فلسطین و الجزیره و…/فقط ۱۶۵ میلیون(از ۸ میلیارد و خرده ای) صرف جوایز شده!!

سینماروزان: متعاقب وعده حسین انتظامی سرپرست سینما مبنی بر ادغام بخش بین الملل در جشنواره جهانی فجر، ریزهزینه های جشنواره موسوم به جهانی فجر منتشر شد.

برای آخرین دوره جشنواره موسوم به جهانی فجر بیش از 8 میلیارد هزینه شده و حالا منطبق با ریزهزینه های منتشره شمولی از هزینه های مصروفه مشخص شده است.

بخشهایی از ریزهزینه های این محفل را مرور میکنیم:

–717میلیون برای دستمزد 21 مدیر!!

–1میلیارد و 288میلیون برای حقوق پرسنل

–1میلیارد و 220میلیون برای استقرار 9روزه مهمانان و دانشجویان در هتل!!

–638میلیون برای پذیرایی!!

–598میلیون برای بلیت رفت و برگشت مهمانان!!

–288میلیون برای اجاره پردیس چارسو

–200میلیون برای تولید برنامه تلویزیونی داخلی!!+128 میلیون برای تولید خبر و پخش در شبکه هایی مثل فلسطین، العراقیه، المیادین، الجزیره و…

–185میلیون برای تولید بولتن و کتاب و کاتالوگ و…+135میلیون برای ستاد خبری مکتوب!!

–140میلیون هزینه دفتری و ملزومات

–78 میلیون برای خرید 17 گلیم و 9 قالیچه و 27 قلمدان!!!

ریز کامل هزینه های 8.29 میلیاردی جشنواره موسوم به جهانی را اینجا ببینید.