اظهارات پخش‌کننده «قلب سفید قاصدکها» از محصولات فارابی که عنوان کم‌مخاطب‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را از آن خود کرده⇐فیلم در هفته اول ۹ سالن داشت اما مخاطب نداشت/اگر فیلم در هفته اول می‌فروخت قطعا سالنهایش افزایش می‌یافت/سینمادار سالنش را معطل فیلم کم‌مخاطب نمی‌کند/کم‌مخاطبی را نباید به مافیا ربط داد

سینماروزان: فیلمی با عنوان «قلب سفید قاصدکها» که میانه بهار امسال روی پرده رفت با فروشی کمتر از 100 هزارتومان و تعداد مخاطبانی که به ده نفر هم نرسید رکورد کم مخاطب ترین فیلم تاریخ سینما را به خود اختصاص داد.

به گزارش سینماروزان حین اکران این فیلم که به کارگردانی جوانی به نام افشین محمودی و تهیه کنندگی علی رویین تن و البته با بودجه فارابی ساخته شده بود-البته فارابی ادعا کرد این فیلم ویدیویی بوده- کم نبود گلایه های سازندگان از نبود سالن و سانس کافی برای نمایش فیلم و البته به مانند همیشه مافیای اکران هم دلیلی بر این شکست مطلق قلمداد شد و حتی تهیه کننده هم این شکست را گذاشت به پای اینکه آدم مافیا و باند نیست!!!

 داریوش باباییان مدیر موسسه پخش شکوفافیلم که پخش «قلب سفید…» را برعهده داشت اما چندان به این فرضیه مافیا معتقد نیست. این پخش کننده با اشاره به اینکه فیلم مذکور در هفته اول اکران نزدیک به 9 سالن داشت به سینماروزان گفت: فیلم در گروه آزاد روی پرده رفت و در روزهای ابتدایی اکران نزدیک به 9 سالن داشت اما چون فیلم سرگروه نداشت و  در گروه آزاد این فروش فیلم است که تعیین کننده افزایش تعداد سالن است وقتی فیلم در هفته اول فروش خوبی نداشت طبیعی بود که تعداد سالنهایش در هفته بعد کم شده و در نهایت از پرده پایین بیاید.

باباییان پیرامون اینکه چرا در هفته اول فیلم نتوانسته فروش معقول داشته باشد اظهار داشت: به هر حال هر فیلمی پتانسیلی دارد و از آن گذشته فیلم زمانی اکران شد که تیزرهای تلویزیونی اش هم آماده نبود و بعد که تیزر از فیلم روی آنتن رفت هم فیلم نتوانست مخاطب چندانی داشته باشد و بدیهی بود که از پرده پایین کشیده شود.

این پخش کننده خاطرنشان ساخت: کم سالنی را میتوان ناشی از برخی تبعیضها در اکران دانست اما اینکه فیلمی مخاطب ندارد را نمیتوان به مافیا ربط داد چون مخاطب از هیچ مافیایی دستور نمی‌پذیرد و اگر فیلمی جذاب باشد برای تماشای آن صف می‌بندد.

وی ادامه داد: این یک قاعده در گروه آزاد است که فیلم شما باید در هفته ابتدایی فروشی معقول داشته باشد که در هفته های آتی سالنهای شما افزایش یابد اما وقتی فیلمتان در هفته اول مخاطبش انگشت شمار است معلوم است که سینمادار فیلمش را معطل فیلم کم مخاطب نکند و برای هفته بعد سالن به شما ندهد. فیلم اگر در هفته ابتدایی فروش معقولی داشت قطعا در هفته های بعد سالنهایش افزایش می یافت ولی آنچه پیش روست فقر مخاطب «قلب سفید…» در اکران است که باعث شد ابتدا سالنهایش کم شود و بعد هم اکرانش خاتمه یابد.