استفاده از حلقه بالادستی خانه سینما برای چینش هیأت انتخاب فجر؟؟⇐آیا یک کارگردان شکست خورده سینما که به تلویزیون پناه برده وارد هیأت انتخاب خواهد شد؟؟

سینماروزان/مهدی فلاح صابر: در فاصله کمتر از دو ماه مانده به جشنواره فجر و در شرایطی که بیش از صد فیلم متقاضی جشنواره اند هنوز اسامی هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر مشخص نشده!

به گزارش سینماروزان ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره، سال قبل با استفاده از برخی سینماگران مستقل هیأت انتخابی چید که توانست بی فشارهای وارده از سوی برخی جریانات تمامیت خواه
، فیلمهای بخش مسابقه را بچیند.

هیأت انتخاب پارسال آن قدر جسارت داشت که فیلمی مثل”شاه کش” متعلق به یک آقازاده سیاسی یا فیلمی نظیر “دایان” که با حمایت یک ارگان متنفذ تولید شده بود یا حتی  فیلم “سراسر شب” که تهیه کننده سابقا همکار با یک بانک خصوصی را پشت خود داشت
،

کنار بگذارد و به جایش برخی آثار بلحاظ مضمونی ملتهب از “مغزها…” تا “عرق سرد” و “هایلایت” و حتی فیلمی مانند “کار کثیف”- که به صراحت از تجارت اخیرا در کانون توجه قرار گرفته مشروبات الکلی میگفت- را وارد جشنواره کند.

امسال چه خواهد شد؟ آیا داروغه زاده باز هم هیأت انتخابش را متکی بر سینماگران استخوان خردکرده و خوشنام خواهد چید یا لابیهای سینما او را به سمت مهره های مطلوب تمامیت خواهان سینما خواهد برد؟؟

آیا بدنه مستقل سینمای ایران وارد هیأت انتخاب خواهد شد یا از حلقه بالادستی خانه سینما که کارنامه صنفی شان به شدت انتقادبرانگیز بوده برای چینش هیأت انتخاب استفاده خواهد شد؟

آیا فیلمسازان شکست خورده سینما که حتی کارکردشان در محافلی همچون شورای اکران به شدت مناقشه برانگیز شده و اخیرا به کار برای تلویزیون روی آورده اند، وارد هیأت انتخاب میشوند تا سینماگرانی با کارنامه شفاف؟

چینش نادرست هیأت انتخاب فجر به مانند دومینو، سیکل اتفاقاتی را شکل خواهد داد که نه فقط روند برگزاری جشنواره که حتی کارنامه سینمایی سال آینده و از آن مهمتر جایگاه مدیریتی داروغه زاده را متزلزل خواهد کرد.