اختصاصی سینماروزان⇐دستور صریح سازمان به مدیران خانه سینما مبنی بر اعلام اسامی آنها که عیدی میلیاردی ارشاد را گرفته‌اند!

سینماروزان: سه هفته بعد از افشای ماجرای ورود عیدی میلیاردی ارشاد به خانه سینما و بعد از تأییدیه علی قائم‌مقامی عضو هیأت مدیره و همایون اسعدیان رییس هیأت مدیره مبنی بر این ورود، هنوز منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما کمترین توضیحی در چگونگی تقسیم این عیدی میان اعضای خانه سینما انجام نداده است.

تاکنون نزدیک به 18 صنف خانه سینما درباره سهم خود از عیدی میلیاردی شفاف سازی کرده‌اند ولی نکته آنجاست که عایدی این 18 صنف رویهم از عیدی میلیاردی ارشاد فقط کمی بیش از 250میلیون است(اینجا را بخوانید) و همچنان مشخص نیست مابقی عیدی هنگفت ارشاد به سینماگران چه شده؟

از آن سو بسیاری از سینماگران هم این سوال را پیش روی ارشاد گذاشته اند که اگر یک میلیارد عیدی به طور مستقیم میان 5هزار عضو خانه سینما تقسیم میشد به هر نفر حداقل 200هزار تومان میرسید و به این ترتیب جلوی انبوهی سوءتفاهم گرفته میشد.

این اتفاقات موجب آن شده که سازمان سینمایی به ماجرا ورود کند؛ اخبار رسیده به سینماروزان حکایت از آن دارد که سازمان به مدیران خانه سینما دستور صریح داده که فهرست کامل تمامی آنها که سهمی از عیدی میلیاردی برده اند را اعلام کرده و برای بررسی به سازمان بفرستند.

اگر شفاف سازی محقق شود آن گاه مشخص خواهد شد که چرا یک میلیارد عیدی ارشاد مستقیما و به طور مساوی میان تمام اعضای خانه سینما تقسیم نشده و به برخی رسیده و بسیاری هم سهمی از آن نبرده اند؟؟؟