اختصاصی سینماروزان⇐دستور اکید حسین انتظامی به صنوف چهارگانه تهیه کنندگی برای راه اندازی قریب الوقوع صنف یکپارچه+فهرست دوازده تهیه کنندگی که مأمور ساماندهی به صنف جامع شده اند!!

سینماروزان: محمدمهدی حیدریان در دوران حضورش در سازمان سینمایی سعی زیادی کرد تا انشقاق تهیه کنندگان را از بین برده و با ایجاد صنف واحد تهیه کنندگی شرایط مقابله با ورود افراد بی ربط به حیطه تهیه کنندگی را فراهم کند.

با این حال یکی از صنوف خرد تهیه کنندگی که سردمدارش حشر و نشر بالایی با سرمایه داران مشکوک جدیدالورود به سینما داشت تا توانست در مسیر یکی شدن تهیه کنندگان سنگ اندازی کرد تا حیدریان بازنشسته شود و حسین انتظامی به جایش بیاید.

انتظامی برخلاف سلف خود فردی کاریزماتیک نشان داده و نه تنها دستور به ادغام موسسه رسانه های تصویری در فارابی را اجرایی کرده بلکه به دنبال تجمیع جشنواره های فجر هم هست ضمن اینکه برنامه هایی دارد برای یکی شدن مرکز گسترش و انجمن سینمای جوانان ایران.

از چنین سرپرستی بعید نبود که طی یک جلسه فوری از صنوف تهیه کنندگی بخواهد هرچه زودتر با هم متحد شوند و با تشکیل مجمع عمومی و انتخابات سراسری یک بار برای همیشه به صنف وحد تهیه کنندگی برسند.

دوازده نفری که از سوی انتظامی مأمور یکپارچه سازی سریع صنف تهیه کنندگی شده اند عبارتند از:

–سیدضیاء هاشمی

–حسین فرحبخش

–مسعود اطیابی

–منوچهر شاهسواری

–علی آشتیانی پور

–جهانگیر کوثری

–غلامرضا موسوی

–منیژه حکمت

–محمود رضوی

–مهرداد فرید

–امیرشهاب رضویان

–محمد احمدی

این دوازده نفر وظیفه دارند به ریاست سیدضیاء هاشمی در کوتاه ترین زمان ممکن صنف واحد تهیه کنندگی را با برگزاری مجمع و انتخابات هیأت رییسه به جریان بیندازند و به دنبال آن هم مصوباتی جدی داشته باشند در جهت عدم ورود افراد بی ربط به حیطه تهیه کنندگی و همچنین تعدیل دستمزدهای نجومی ناشی از ورود سرمایه های مشکوک!!